Výroba klíčenky pro záchranu

Spolek „Klíčenka pro záchranu“ zajišťuje výrobu klíčenek pro jednotlivé zájemce dle zaslaných údajů z dotazníku – zhotoví každému jedinečný QR kód. Současně objednavatel dostane i přívěšek na krk na koženém řemínku. V případě neočekávané zdravotní indispozice postiženého člověka pak může pomoci k jeho spolehlivější záchraně při prvotním ošetření zdravotníkem záchranné služby.

Po zhotovení celé klíčenky s QR kódem budou veškeré získané údaje po předání klíčenky zájemci vymazány. Budete mít jistotu, že nebudou dále využívány jinou společností. Pokud dojde ke změně zdravotního stavu zájemce o klíčenku, zašle své nové údaje a bude mu zaslána nová klíčenka pouze za poštovné (náklady na výrobu a balné uhradí spolek „Klíčenka pro záchranu“).

Základní prodejní cena klíčenky včetně DPH je 300,-- Kč s možností zaslat vyšší částku na podporu výroby klíčenek pro sociálně slabé občany (u vybraných nemocí) a přívěšků pro děti zdarma. Společnost je nezisková, nemůže si zisky ponechat.

Řešíme dotace, granty a individuelní příjmy od organizací a firem. Tyto finanční prostředky budou použity na výrobu klíčenek pro nemocné a sociálně slabé občany a na propagaci tohoto projektu.

Podklady pro zhotovení QR kódu – dotazník

Abychom mohli zhotovit klíčenku, potřebujeme od zájemce základní údaje, které pomohou při jeho záchraně v případě neočekávaného kolapsu. Znovu upozorňujeme, že tyto údaje budou vymazány po dodání klíčenky zájemci a nebudou poskytnuty nikomu jinému.

Koupit klíčenku

Odkaz na bezplatný program snímání QR kódu

Jednáme se společností SEZNAM.CZ o možnosti uvedení odkazu programu, který si budete moci nahrát do mobilu ke snímání QR kódů.

 

Další bezplatné podpůrné programy pro záchranu osob

Víme o dalších možných podpůrných programech pro záchranu osob, kdy jejich spojením s „Klíčenkou pro záchranu“ vylepšíme koordinaci mezi klíčenkou a záchrannými složkami.