Kdo jsme

Jsme neziskovou organizací s transparentním účtem. Důvodem vzniku spolku je malá ochrana člověka, kterého postihla nenadálá zdravotní indispozice, zejména mimo domov.

Získané peníze jsou použity na osvětovou činnost a na výrobu klíčenek pro nemocné a sociálně slabé občany. Rovněž uvažujeme o aplikacích pro děti buď za minimální částku nebo zcela zdarma.

Spolek „Klíčena pro záchranu“ bude mít minimální počet zaměstnanců. Platy nepřekročí průměrné měsíční mzdy v České republice.

Popis dosavadního stavu a podstata technického řešení

Každého z nás může postihnout nenadálá zdravotní indispozice, u starších a nemocných lidí jsou případy častější. Představte si, že jde někdo například vyvenčit psa, sebou si nebere doklady a náhle zkolabuje. Nestačí si ani zavolat telefonem pomoc, stejně tak zmáčknout tísňové tlačítko přístrojem který dokáže vyslat nouzový signál (tento SOS přístroj v malém měřítku využívají zejména senioři – ukáže polohu zkolabovaného jedince). Ne každý si tento SOS přístroj pořídí, je dost drahý včetně pronájmu 400,-- Kč/měsíc.

Následně člověk, který nalezne postiženého, telefonuje na tísňovou linku a zpravidla se snaží dle instruktáže po telefonu provést první pomoc. Po příjezdu záchranné služby tato provede odborné ošetření. Pokud nemá postižený u sebe žádný doklad, pak záchranář nemůže využít propojení informací s kartotékou v nemocnici a může dojít k tomu, že postiženému podá nevhodný lék, který mu může značně přitížit s ohledem na možné alergie na léky apod. Následky mohou být fatální. Pokud pomineme to nejhorší, pak se prodlouží následná léčba nemocného, a to často stojí značné finanční prostředky.

Jen za období leden až červenec 2017 vyjeli záchranáři v Praze k 6.000 případům lidí, kteří byli v bezvědomí. Z toho vyplývá i nutnost řešit danou situaci postižených.

Výše uvedený dosavadní stav vylepšuje klíčenka se zakódovanými informacemi (uloženými v QR kódu) zejména o člověku trpící závažnou nemocí, která může způsobit jeho náhlý kolaps. V zakódované klíčence lze uložit značný počet vhodných informací, které si určí každý sám (v případě dětí jejich rodiče). Při neočekávaném kolapsu pak záchranář načte z klíčenky s QR kódem důležité údaje o postiženém člověku a podle nich provede profesionální zákrok. Minimalizuje tak chybu při stanovení diagnózy a tím zvolí optimální prvotní zásah. Výhodou je, že klíče nosíme při sobě, když odcházíme z domova, takže je předpoklad, že je záchranář velmi rychle najde. V QR kódu neuvádíme místo bydliště, aby nedošlo ke zneužití informací pro potencionálního zloděje.

Po konzultacích se záchranáři dodáváme i přívěšek s karabinku a reflexní fólií s nápisem SOS, aby záchranné složky věděly o tom, že má postižený člověk u sebe údaje v QRkódu na klíčence.

Předmětný výrobek je chráněn užitným vzorem.

Pro koho  je určena „Klíčenka pro záchranu“

1.      Nemocní lidé se závažnými nemocemi: Epilepsie

 Alzheimerova choroba

 Tetanie

 Srdeční infarkt

 Cukrovka

2.      Starší občané, obyvatelé domovů důchodců, domovů s pečovatelskou službou apod.

3.      Lidé, kteří již prodělali mozkovou příhodu (tato se může stát opakovaně).

4.      Tělesně i duševně postižení lidé.

5.      Občané, kteří sami usoudí, že by měli být lépe chráněni v případě, že se dostanou do neočekávané život ohrožující situace (mají k tomu dědičné předpoklady).

6.      Děti – nejde jen o nemocné, ale může se jim stát úraz při hře, autonehodě apod.

Nezávisle na tom může i paní učitelka z QR kódu získat telefonní číslo rodičů, když bude potřeba řešit nějaký problém s dítětem.

Spolupráce s Městskou policií Ostrava

Mnoho občanů, zejména staršího věku, se potýkají s chorobami, jež jim neumožňují příliš často vycházet ze svého bydliště. Pro tyto případy zavedla Městská policie Ostrava skvělý systém umožňující přivolání rychlé pomoci v případě pohybu podezřelé osoby kolem obydlí či v případě výskytu zdravotních komplikací. Jedná se o zařízení, které má řídící jednotku a kombinuje dva vysílače s rozlišným využitím. První tlačítko je zabudováno uvnitř bytu vedle vstupních dveří a v případě nouze nebo snahy pachatele o vniknutí do bytu po zmáčknutí tlačítka ihned vyjíždí hlídka Městské policie Ostrava do daného bytu či nemovitosti. Napájeno je z elektrické sítě se záložním zdrojem na 12 hodin v případě výpadku elektřiny. Druhý vysílač téhož zařízení ve formě přívěšku je používán zejména při zdravotní indispozici nájemníka bytu nebo rodinného domu a je aktivován pomocí tlačítka na přívěšku. I v tomto případě vyjíždí hlídka k postiženému občanovi, popřípadě kontaktují další složky integrovaného záchranného systému. Musíme také ocenit průběžnou kontrolu funkčnosti zařízení Městskou policií Ostrava včetně toho, zda je jeho uživatel v pořádku. Pro tento případ je nutno počítat s dobíjením SIM karty v hodnotě 200,-- Kč na 1 rok užívání. Senior linku obdrží občan zdarma včetně montáže.

Zařízení je určeno jen k ochraně občanů v bytech. Nutno podotknout, že jsou vybíráni zejména hendikepovaní občané a senioři s vážnějšími zdravotními problémy.

Spolupráce s Aplikací Záchranka

Další kapitolou je zajištění bezpečnosti osob, které jsou mimo domov, zejména tam, kde je malá koncentrace kolemjdoucích – např. na turistickém výletě. V případě, že mají postižení tzv. „chytrý mobil“, mohou si do něj nahrát „APLIKACI ZÁCHRANKU“, která má více než 600 tisíc uživatelů s více než 2.000 zachráněnými (k 31.5.2018). Výhodou je, že systém odešle polohu postiženého pomocí GPS a přivolá záchrannou službu. Více lze najít na webových stránkách aplikace záchranky. Pozitivní nadstavbou systému je i to, že do aplikace je možné vložit své zdravotní problémy, léky, alergie apod., které v případě zavolání na záchrannou službu aplikace přenáší.

Spolupráce s Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé v Ostravě

Pro neslyšící a nedoslýchavé občany byla zřízena SMS tísňová linka Policie ČR, která těmto osobám umožňuje na území České republiky přivolat pomoc pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 603 111 158. V ní uvede identifikační údaje, popis skutku (např. krádež, vloupání, přepadení aj.), místo události a také informace o případném zranění – celkem max. 160 znaků. Zpráva je zaznamenána, vyhodnocena a okamžitě předána policii dle místní příslušnosti. V této a podobných oblastech spolupracuje spolek „Klíčenka pro záchranu“ s CSNN – Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o. p. s. (www.csnn.cz, telefon +420730542933).

Transparentní účet

Pro možnou kontrolu o pohybu financí jsme zřídili transparentní účet (volně přístupný komukoliv).

Číslo účtu:       2801242471/2010 u Fio banky

Budeme rádi, když Vás zaujme problematika, kterou řešíme, a v případě, že se u Vás najdou alespoň nějaké volné finanční prostředky (na transparentní účet č. 2801242471/2010 u Fio banky), tak uvítáme, když budeme moci rozšířit působnost pracovníků po celé České republice (2 pracovníci v každém kraji – chceme zaměstnat vždy jednoho zdravotně postiženého občana a druhého z programu 50+, který nenašel vhodné zaměstnání, třeba ze zdravotních důvodů). 

Člověk si ani neuvědomuje, jak křehká je někdy hranice mezi životem a smrtí. Denně se stávají nehody, nepředvídatelné situace a pak se dostáváme do pro nás nepříjemného stavu, kdy je nutné přivolat si pomoc. Při bezvědomí je pak velmi důležité, jak se zachová okolí. Existuje dost typů zařízení, která pomohou lidem v nouzi. Nebudeme zde rozebírat cenově málo dostupné systémy. Některé jsou v našich podmínkách i technicky nerealizovatelné... Více ve článku zde.

V rámci České republiky se můžete setkat s výrobky spolku „Klíčenka pro záchranu“. Jedná se o: 1. reflexní prvek s nápisem SOS, který upozorňuje, že dotyčný vlastní a má u sebe přívěšek na klíče s QR kódem (2.),  do nějž jsou vloženy jeho základní údaje. Může mít zároveň na krku pověšen i 3. výrobek – přívěšek na kůži s QR kódem stejného charakteru jako u přívěšku na klíče... Více ve článku zde.